Nytårs-gildehal 12 januar

24 festklædte gildebrødre var mødt til årets første gildehal, som blev indledt med “Der er et yndigt land”. Med et  GODT NYTÅR mindede vor gildemester os om , at vi skal støtte hinanden i livets forhold og stræbe efter sandhed og retfærdighed. Og husk at hver dag er starten på en ny begyndelse. Ord at leve på i 2017: Overbærenhed, eftertanke, glæd dig over det der er og skab det der ikke er. Preben Petersen førte os i sit indlæg, en tur gennem Jylland fra nord til syd og fortalte om de mange steder, han havde besøgt som gildebror – Dammark dejligst. Efter et glas champagne gik vi alle til et veldækket bord, hvor 3 gruppe serverede NY & Bent s grønlang kål med medister, efterfulgt af ostelagkage. Under kaffen skulle der besvares nogle meget svære spørgsmål om Odense. En god og hyggelig aften blev – på behørig vis – afsluttet omkring lys træet, hvor Ny læste følgende digt: ” Dejligst af alle glæder, er glæden for slet ingenting. Ikke for noget, du kan eller vil. Glæden for intet og glæden for alt. Glæden: fordi du er til. “

Birte Petersen læser Gildeløftet

Valdemarsdag

Den Fynske Landsby


Vi var der igen i år

Bagsmækmasked 9 sep.

Vi startede kl 7 i dejligt vejr og hurtigt ankom de første kræmmere desværre kun 10 ialt. Som formiddagen skred frem blev himlen mere og mere mørk og ved middagstid øsregnende det og da det ikke så ud til at stilne af, begyndte kræmmerne at pakke sammen og det samme gjorde vi med vores store flotte bod. Tombola og en lille bog kun med bøger blev også hurtig pakket sammen.. Trods det triste vejr var vores humør ingenlund trist og et mindre kontant beholdning kom heldigvis også i hus.

 

Gildemøde ved galleri Galschiøt  d. 12 okt

2 gruppe havde arrangeret en udflugt til Galleri Galschiøt i Næsby for 1 Gilde med ledsager. I det store atelier og arbejdende værksted, får man følelsen af at være vidne til noget stort der rækker ud over danmarks grænser. Galschøit er en ener på den internationale kunst scene og hans kunstneriske aktivitet har vakt stor opmærksomhed verden over. Hans kunst og installationer er ikke underlagt spidsborgerlige normer, den bevæger sig mod strømmen og synliggør verdens urimeligheder og tabuer.Godt mættet af indtryk, tog vil til vort gildehus, hvor eftermiddagen blev afsluttet med smørebrød.

  

Gildemøde 9 februar

Det er altid spændende at komme til foredrag. Vil det nu blive lidt humørfyldt eller lidt tørt stof man skal høre. Denne eftermiddag blev vi ikke skuffet, vi havde besøg af Forh. Borgmester i Kerteminder Else Møller. Fra en opvækst i Assens via ophold på husholdningsskole i Vejle og Århus til inspektørfrue på Hverringe.Vi hørte om initiativet til Turismens venner , om kirsebærfestivallen om kogebøger og om ” Alle mine mænd” undervisning i madlavning. Efter dette festlige foredrag fik vi en varm ret og kaffe og kunne vende hjemad med et smil på læben.

Holger & Hanne

Gildetur 1 juni 

I år gik gildets sommertur til Ulriksholm og Kerteminde.

Vi begyndte med en meget fin rundvisning på Ulriksholm slot og sluttede her med kaffe og kringle, herefter kørte vi til ” Ønskehuset” en tidligere KFUK spejderhytte i Geels skov.

Geels skov

Denne hytte havde flere af deltagere gode minder fra. Hytten og skoven er nu på private hænder og den ene ejer Povl Edvard fortalte om hyttens historie og fulgte os på en kort tur i skoven. Else Rasmussen læste 5 min. Sct Georg som hun havde fra en tidligere friluftshal for 10 år siden i hytte. . Vi sluttede dagen med en kæmpe rødspætte i Kerteminde Sejlklub.En rigtig god dag hvor 17 brødre og 3 gæster deltog.

Kerteminde sejlklub

Gildehal 14 sep.

Efter en noget regnfuld sommerpause, begyndte vi gildets efterårs sæson i vore nye grupper. Aftenen blev indledt med at mindes Erik Rasmussen ( Rass).Vores Gildemester havde valgt at korserer over begrebet GLÆDE. At feste skaber glæde og lykkefølelse. Vi er en del af et fællesskab, vi skal tænke positivt og gøre noget hver dag der gør os glade. Livet skal nydes, brug plus ord. Og det var der rig lejlighed til, idet vi denne aften kunne fejre runde fødselsdage for Hanne, Inger Hansen, Bent A, og Holger som bliv lykønsket på behørig vis, med sange og gaver. Aftenens 5 min ved Edith: ” Ingen kan alt mange kan noget” fra årets spejderlejr i Sønderborg. Gildeloven blev læst af Bodil. Vi blev efterfølgende trakteret med dejlige tarteletter m.m som var sponsoreret af aftenens fødselarer. TAK for mad.

Bent A & Annita

Gildeting 9 marts

Igen i år blev der serveret suppe inden vores årlige gildeting.

Suppe serveres

Gildeting kunne herefter tage sin begyndelse med en dagsorden i henhold til vore vedtægter og vi kunne med glæde genvælge vores gilde ledelse. Gildemester Anita Binnedbæk, Kansler Knud Hunderup og Skatmester Lise Eriksen, for et år mere. Efter en fyldestgørende beretning blev regnskab og budget gennemgået og vedtaget efterfulgt af beretninger fra vore udvalg og grupper. Alt i alt et gildeting uden de store overraskelser.

Sct. Georgs Gildehal 25 april

Denne aften kunne vi fejre Bodil Buur s 60 års gildejubilæum samt optage en ny gildebror: Ove Mølgaard, som ønskede at blive genoptaget i gildebevægelsen efter nogle år med travhed mm. fik gildenålen  og bekræftede gildeløftet.

Ove Mølgaard & Elsebeth

Herefter blev 60 års jubilæumsnålen overbragt til Bodil, som en hædersbevisning for et stort og uegennyttig arbejde  for gilderne i Odense.Vores gildemester fortalte meget levende om Sct. Georg på mange IKON billeder. Hans morderiske kamp mod dragen som forbillede og beskytter af bl.a soldater, håndværkere, forbrydere og vore spejdere. Med lansen gennem gabet på dragen, et dramatisk billede af den sejrende tema ridder og et symbol på den kamp vi alle skal kæmpe mod det onde i os selv.. Sct. Georgs budskabet – der i år var fra Finland – blev læst af jubilaren og indeholdt bl.a. en opfordring til at vi skal være modige.

Bodil Buur læse Sct. Georgs budskabet

Nye politiske strømninger så som populisme, fjendskab imod fremmede og racisme, skaber trusler i demokratierne. Hvad kan vi som spejdere, gildemedlemmer m.fl. gøre overfor en moderne drage, som viser sig i forskellige forklædninger. Svaret erdet samme som på Sct Georgs tid: VÆR MODIG – TAL SANDT. Verden i dag siges at være tiden efter sandheden med såkaldte forenklede fakta, som ikke behøver at blive undersøgt nærmere. Vi skal søge sandheden ikke sprede rygter og løgne igennem sociale medier osv. Vis det -og kæmp for fred og menneskerettigheder på enhver tænkelig måde ! Gildehallen sluttede med broderkæden, hvor vi alle bekræftede vort gildeløfte. Aftenens eftergildehal – – med taler for jubilar og vores nye gildebror – var arr.  af 4 gruppe med varme tærter med tilbehør samt rød/hvidvin fra Bodil. En dejlig aften sluttede med frost uden for, MEN foråret er på vej.

10 dec. Julemøde med ledsager.

Julemødet er altid spændende, hvad skal vi finde på i år?. Efter velkomst blev vi budt til bords, hvorpå vi kunne istemme et par dejlige julesange. Bodil Duedal fortalte i år  fra sin barndoms jul nær Løgumkloster i Sønderjylland.

En meget velkomponeret erindrings beskrivelse/ fortælling fra dagligdagen oplevet af en lille pige i julemåneden. Vi hørte om “sutsko” i vinduet, julekurve til fattige nabokoner, æbleskiver med blommekompot til alle mælkekuskene og naboer samt om godteposer til  landsbyens børn.Efter Ris a la manden med behørige gaver blev der afholdt en auktion over 8 flotte julekurve pyntet af Birthe & Preben som indbragte et pænt beløb til Good Turn.

Efter kaffe med hjemmebagte jule småkager ( Kirsten H.) kunne vi ønske alle en glædelig jul og et på gensyn i 2018

Tekst