Forårstur til Gyldensteen Strand tord.21 maj

Efter en herlig køretur gennem det forårsklædte FYN, mødtes vi 32 gildebrødre ved Gyldensteen Strand, nær Bogense. Vi begyndte med at drikke vores medbragte kaffe, derefter fik vi en fin fortælling om hele projektet af naturvejleder Jens Bækkelund.
” I 1800-tallet var området en del af det nordfynske vadehav, omkring 1870`erne blev der bygget dæmninger mellem øerne og fjorden blev drænet. I første omgang opstod der enge, som blev brugt til græsning, senere – ca 1960 kom der elektriske pumpestationer hvorefter området kunne opdyrkes fuldt ud.
Naturen vender tilbage, da Aage V Jensens Naturfond i 2011 erhverver det inddæmmede Gyldensteen Strand… Naturgenopretningen medfører en stor ændring og berigelse af fuglelivet mv. Fremover bliver det spændende at følge naturens indvandring og tilpasning. Naturfonden arbejder for naturens og de vilde dyrs bevarelse. Målet er endv. at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden. ”
Efter en lille tur i området, gik turen til Bogense hvor der var bestilt bord på en dejlig fiskerestaurant til stegt rødspætte ad libitum.
Tak til 4 gruppe for en vel tilrettelagt og særdeles herlig tur. Vejret var solrigt, humøret højt, så tak og på gensyn efter en forhåbentlig god sommer, som vi hermed ønsker hinanden.
Kirsten Larsen

Gildeting torsd. d. 12 marts

29 gildebrødre var mødt frem til gildets årlige gildeting i gildehuset. Efter en velkomst sang ” Velkommen lærkelil” kunne vi påbegynde gildetinget med dagsorden efter vore vedtægter, og med Birthe Petersen som dirigent og Inger Hansen som referent. Gildemesterens års beretning var næste punkt, herefter indkomne forslag – tidspunkter for gildehaller samt gruppernes varighed – som blev behandlet. Gildets årsregnskab blev fremlagt og godkendt, budget med et kontingent på kr. 1300 pr år blev ligeledes godkendt.
Så fulgte de årlige beretninger fra vore udvalg. Her skal bemærkes at husudvalget afleverede et udførligt referat af dets arbejde vedr. gildehuset, ude og inde samt om vore nye betalings p plader mv
Nyvalg i år: GM suppl Anita Bennedbæk samt GK suppl. Knud Hunderup.
Aftenen blev afsluttet med en sang. ” Jeg bære med smil min byrde “

Gildemøde 8 okt.

Til efteråret Gildemøde havde vi besøg af 6 gildebrødre fra Kerteminde gildet. Foredragsholderen var Carl Erik Lundgaard med sin harmonika, der fortalte og underholdt os med sine humoristiske anekdoter om sin første forelskelse.

En dejlig eftermiddag der blev afsluttet med dagens ret.

[imageeffect image=”5868″ type=”shadowreflection” alt=”Carl Erik Lundgård” titleoverlay=”yes”]

Bagsmækmarked FØTEX – Bolbro

Trods udsigt til regn og blæst blev der mødt talstærk op på P pladsen ved FØTEX i Bolbro kl 7.00. Good Turn, der gør et kæmpe arbejde ( Kirsten Hjenø m.fl. ) kunne fremvise et overskud på kr 6900 for deres indsats. Godt gået, vejret taget i betragtning.
På billedet ses Birthe & Preben samt Lise E. klar til at sælge lodder fra TOMBOLAEN[

Gildehal 10 nov.

På Årets sidste gildehal skulle vi fejre 3 jubilæer nemlig Bent Andersens 65 år , Edith og Holger Hermannsen 25 år, hvorfor vores stadsgildemester Kay Lauridsen med fru Ingeborg var indbudt.
Gildemester Edith fremhævede Bent Andersen som et lysende eksempel på at: Spejder ikke kun er en leg for voksne men også en livsstil for voksne. Et jubilæum er en lysende stjernestund som vi skal fejre i gildehallen.
Stadsgildemester Kay L. Overtog herefter ” øksen”. Gildemestertalen havde prolog i teksten ” Frihed er det bedste guld ” men hvad er frihed ? Frihed til at spise sig mæt – til at sige noget – at gøre noget uventet. Frihed til at gøre hvad du vil og også til at gøre hvad du ikke vil. Frihed bor i det skjulte og er ikke nogen selvfølgelighed.

Inden overrækkelsen af 25 år s nålen takkede Kay vore to jubilarer for deres adfærd og indsats i 1 gildes i ledelsen og husudvalg.

 

Efter gildehallen kunne vi gå til et veldækket bord – 2 gruppe – hvor vi fik serveret røget laks med salat og grønt, andebryst efterfulgt at kaffe med othellolagkage. Stor tak til div. sponsorer. Under dette traktement blev aftens jubilarer behørigt hyldet med taler incl. gaver.

foto: Glenn
En vel tilrettelagt og festlig aften sluttede omkring lystræet hvor Bodil Duedal læste ” De bedste ord ” til eftertanke.