Nytårsgildehal 9. januar

 Vi var 29 gildebrødre samlet til årers første gildehal, som blev indled med Grundvigs salme ” Vær velkommen herres år” . I Gildemestertalen blev begrebet TID – meget aktuelt – belyst. Tid hvad er det ? Måske: ” Naturens måde at undgå at alting sker på èn gang ” Dage kommer og går, hvor mange ved vi ikke. Vi skal glæde os over hver eneste dag vi får. GODT NYTÅR.
Lise Eriksen havde dedikeret sit indlæg til en person, som har haft stor betydning: Kirsten Larsen som i det forløbne år havde måttet tage en stor udfordring op ” Aldrig færdig altid på vej”. Dette på trods forsat aktiv med de muligheder/midler der er, for et forsat meningsfyld liv. Tillad mig her at ønske Kirsten og familie et godt nytår.
Efter et glas champagne blev vi budt til bords, hvor 1 gruppe serverede Kalve-frikasse og Rubinsteiner kage med kaffe og hjemmebagte småkager.
Inger Knudsen underholdt os med digte af Halfdan Rasmussen: “Noget om at være” samt med en musik konkurrence, hvor der skulle gættes sangtitler.

En god og hyggelig aften blev – på behørig vis – afsluttet omkring lystræet.

12 maj – Tur til Tydal

I et pragtfuldt forårsvejr , fuld sol og 24 gr. dog en bus fyldt med sommer klæde gildefolk af sted mod Sønderjylland. Første stop var i Løgum, hvor en rigtig god guide ledte os gennem klosteret velbevarede  rum og sale afsluttende i det pragtfulde kirkerum. Herefter gik turen mod Det Danske spejdekorps/ Sydslesvigs lejrcenter ved TYDAL, hvor vi blev budt velkommen af Helmuth – vores Landsgildemester – som berettede om Tydals historie fra starten i 1966 og frem til i dag. Et meget engageret menneske der uden ophold, berettede om dette fantastiske sted der i over 30 år er blevet  drevet af Helmuth og hans familien.

TYDAL

Løgum kloster kirke

Løgum kloster kirke

 

TYDAL spisesal

Efter en tur i området – hvor der var ved at blive indrettet spejder lejr til pinsen – samt besøg i et enestående flot Spejder museet , hvor jeg i hvert fald  fik et nostalgisk kik –  blev vi budt til middag : Wiener schnitzlerog is: En flok lidt trætte gildebrødre kunne herefter vende næsen hjemad efter en pragtfuld tur. En stor tak til den afgående gildeledelse der havde stået for denne flotte tur.

Gildehal 10 nov.

Birte og Preben

Vi åbnede gildehallen med ” Der er ingenting der maner” som denne aften for mig, lød særlig smukt og stemningsfuldt. Der blev herefter holdt 1 mins stilhed for at mindes vores afdøde gildebror Kirsten Larsen.

Helt nøjagtigt d 13 oktober havde Birte og Preben 4o års gildejubilæum, men det blev fejret denne aften. En fortjenstmedalje skulle disse prægtige mennesker ha. Birte tidl. i stadsgildet / 1 gildets ledelse gennem mange år og stadig aktiv med vores årlige tombola og Preben i Gildets husudvalg så langt tilbage som vi kan huske……….begge med en aldrig svigtende humor og smil. ” I er en af de få der ikke er mange af”. GM: I gildehallen kan vi søge tilbage hvor minderne gror og vi hørte P Dissing s ” Vennensangen”. Det viser sig nu at vores ny gildemester er en rigtig Story teller, vi fik en meget underholdende fortælling fra Stadsgildets Opera tur til Leipzig, om et spøgelses hus med løver , og det skulle være ganske vist. At høre en god historie har vi alle behov for – omkring bålet som spejdere og i dagligdagen,  det giver et godt samvær. Birger kom i sit indlæg ind på den i dagens Danmark manglende respekt for alderdommens visdom og erfaring.. Det er blevet til en ældrebyrde i stedet og det er jo ikke så godt.!. Aftenens jubilarer blev fejret på behørig vis med  div taler og gaver og et dejligt traktement Andebryst og risalamande, kaffe og kransekage. Vi sluttede aftenen omkring lystræet. Endnu en gang et ønske om alt godt til vore jubilarer.

Gildemøde 11 febr.

Sangglade gildebrødre var mødt til en eftermiddag i gildehuset, hvor vi skulle ha sangermusklen rørt. En unik sanglærke – Annie Leth, Agedrup – var indbudt til at lede os gennem en eftermiddag med solo- og fællessang fra den danske sangskat.
Efter nogle fornøjelige timer fik vi serveret forlorenskildpadde med tilbehør..

[imageeffect image=”6237″ type=”shadowreflection” titleoverlay=”yes”]

Sct. Georgs aften 14 april

Vi begyndte denne aften med at mindes vore nylig afdøde gildebrødre Kirsten Wøidemann og Bente Juel Jensen.

En festlig aften kunne derefter forsætte med at vil alle bekræftende vort gildeløfte som bl. a. indebære at vi alle skal tilstræbe at gøre tilværelsen meningsfyldt for os selv og andre.Vi skulle herefter indsætte en helt ny ledelse, først med at indsætte Kansler: Knud Hunderup og som Skatmester: Lise Eriksen. Den afgående Gildemester Edith Hermannsen takkede den afgående ledelse for samarbejdet gennem 3 år og håbede at Knud og Lise vil får glæde af det hverv som de begge har påtages sig. Nu var det så vor nye gildemester : Anita Bennedbæk der skulle indsættes, der ligeledes takke for ledelseshvervet der er overdrage os , og takkede  den afgående ledelse for et vel udført job og mindedes os om at vi på denne traditionsrige Sct Georgs aften ikke  må glemme de mange ildsjæle der også i dag løser opgaver af humanitær art i vort samfund og yder en indsat for andre inkl.  os gilde brødre. Edith Hermannsen læste Sct Georgs budskabet der var tilgået os fra Norge i år. Budskabet var en påmindelse om at ” Veje mod fred.” kan være  en flugt om en bedre fremtid, om håbet, tryghed, retfærdighed og om frihed. Vi afsluttede gildehallen med broderkæde, hvor gildeløftet blev læst og gentages af os alle.Denne aften var det 2 gruppe der stod for eftergildehallen, hvor vi fik servere et velsmagende traktement med bl. en spænde nyfortolkning af kold kartoffelsalat af vor nye Gildemester, der på behørig vis blev lykønskes med den runde fødselsdag.

Vor nye ledelse venter spændt

Webmasteren vil ligeledes benytte lejligheden her til  at takke for de mange hilsener der er tilgået mig i anledningen af min 75 år s dag.

Bagsmækmarked 10 sep.

I aldeles pragtfuldt sensommervejr var good turn igen i år arrangør af loppemarked på FØTEX P. plads i Bolbro. Om det var vejret eller der er for mange om buddet skal være usagt men det kneb lidt med lopperne i år. Dette på trods, blev det til  et acceptabelt overskud godt hjulpet på vej af Gildets tombola.

Gildemøde 13 okt.

Niel Peter Frederiksen

Vi havde denne eftermiddag Lektor N.P.Frederiksen til at fortælle os om modstandsbevægelse, nedkastningerne fra England og hvad dette medførte for familie Frederiksen i Åsum. Samt om den autentiske historie bag bogen af Kenn Folett “London kalder” som udfolder sig bl.a. i Brændekilde/Fyn og om turen over Norsøen til Englang i en “stålet” flymaskine og om  personen bag dette helt vanvittige togt, Thomas Sneum. Efter dette spændende foredrag sluttede vi eftermiddagen med lidt smørrebrød

Gildemøde 10 dec.

31 gildebrødre mm. var mødt i gildehuset med forventning om julehygge og de blev ikke skuffet. Der blev disket op med en dejlig jule platte – arrangeret af vore gruppeledere – med øl og Bummelunder mv. Efter velkomst blev vi budt til bords, hvorpå vi kunne istemme et par dejlige julesange. Ny underholdt os med en hyggelig julefortælling som blev fulgt op af en vanvittig historie om en togtur fra Assens til Tommerup – som Preben P. kunne foredrage med en indlevelse som om vi var med på turen. De julepyntede dekorationer – Hannes – blev efterfølgende sat på Auktion. Og det gik ikke stille af idet Johan – som auktionarius – fik nogle skillinger i kassen til Goodturn. Vi kunne herefter ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med et på gensyn til gildets nytårsgildehal mv.

Ny Andersen læser julehistorie

Julehilsen fra Hamburg gildet.

Gildeting 10 marts

Årets Gildeting begyndte traditionen tro med  lidt varmt, i år asparges suppe

suppepiger
Efter en velkomstsang kunne vi begynde Gildetinget med en dagsorden efter vore vedtægter. Vor afgående Gildemester aflagde årsberetningen, hvorefter den ligeledes afgående skatmester fremlagde regnskab samt budget. Alt blev godkendt og fundet i orden. Herefter fulgte beretningerne fra grupper og udvalg. Det er altid spændende at høre hvad man i grupperne har beskæftiget sig med i årets løb. Vi skulle i år ha valgt en helt ny gildeledelse. På valg hertil var som GM: Anita Bennedbæk, Som GK: Knud Hunderup, som GSM: Lise Eriksen. En stor tak skal lyde til den afgående ledelse for vel udført arbejde samt et ønske til den nyvalgte ledelse om at de må få glæde af det arbejde de har påtaget sig for vores gilde. Aftenen blev afsluttet med en sang” Jeg bære med smil min byrde”
Gildeting 1 gilde

Gildeting 1 gilde

 

Valdemars dag 15 juni

20160615_195846

45 faner i Den Fynske Landsby

Preben Petersen

Gildehal 8 september

Gildeledelsen

Sommeren er forbi og et nyt gilde år tog sin begyndelse med vores nye ledelse nydeligt placeret i højsædet. Vi var 28 gildebrødre samlet i vort dejlige gildehus efter sommerpausen. En opfordring fra ledelsen:  ” Du skal plante et træ –  du skal åbne dit sind – du skal blomstre ” efterfulgt at H.C. Andersens “Det gamle træ oh lad det stå” foredraget af Poul Dissing. Gildemesteren havde , i sit indlæg valgt, at delagtiggøre os i en dejlig oplevelse fra her i sommer. En flok spejdere havde nemlig fået natlogi hos Anita – i kælderen – “Humlebierne” fra Randers var det. En dejlig oplevelse opnået ved en noget anderledes henvendelse om husly for natte. mv. Erik Rass 5 min Sct. Georg: Livet har ikke kun sine store kriser også  små kriser  som f.eks.- en uoverlagt bemærkning, ting man har hidset sig op over o.s.v. Vi skal holde hovedet kold, være oprigtig i ord og handling, det giver ro i sindet og et lykkeligere liv. Poul læste herefter Gildeloven op for os. En dejlig aften sluttede ved et veldækket bord til en laksemad på friskbagt brød samt kaffe med kringle og selvfølgelig garneret med sange.

Der blev sendt de hjerteligste hilsener fra os alle til vores Gildebror Kirsten Larsen.

Gildemøde  tirsd. 22 nov

Gildets Good -Turn donation i år – kr 5.000 – blev denne eftermiddag givet til Alzheimerforeningen ved Kirsten Svendsen i gildehuset. Gildebrødre med ledsagere var indbudt til dette arrangement, hvor der blev fortalt om hvad det vil sige at være dement og hvad alzheimerforeningen kan gøre for at hjælpe                                                                                                                                                                      20161122_144700-good-turn-21-nov-16

.