KOMMENDE AKTIVITETER

TekstDatoTid
Gildeting
2 grp
11 martsaflyst
Sct. Georgs aften
3 grp
8 aprilkl ?
Sommerudflugt15 majNærmere følger

 
Mange af gildebrødrene i 1. Gilde deltager i Naturlaug Fyns arrangementer.

Se Naturlaug Fyns hjemmeside.

Følg os på facebook

Webmaster: Johan Lundvald Rasmussen
Mail tryk på dette link

Første Gilde er Odenses ældste gilde

Det er oprettet i 1935, og består i øjeblikket af 21 gildebrødre, mænd og kvinder.
Vi lægger vægt på fællesskabet ved Gildehaller og gildemøder samt arbejdet i grupperne.

Gildehal

Vi mødes i gildehal 3 – 4 gange årligt. På disse møder holder gildemesteren en tale, og en gildebror kan holde 5. minutters Sct. Georg, (en kort tale om et emne som gildebroderen har på hjertet.) Til gildehal kan normalt kun gildebrødre deltage. Ved gildehallerne finder bl.a. nyoptagelser sted.

Gildemøde

De måneder hvor der ikke er gildehal, holder vi gildemøde. Det er aftener med meget forskelligt indhold. f. eks. foredrag, sangaften, virksomhedsbesøg, debataften, osv. – faktisk er der ingen begrænsning for, hvad der kan ske. Her er også venner og bekendte, som ikke er gildebrødre, velkomne.

Gruppemøder

Gildet er opdelt i grupper, svarende til spejdertidens patruljer. Grupperne bliver valgt af ledelsen, og består i 2-3 år. Hver gruppe består af 7-9 gildebrødre, som mødes en gang om måneden på skift i hinandens hjem. Grupperne bestemmer selv det emne, som de ønsker at arbejde med i løbet af året. Det er spændende at arbejde med emner som man normalt ikke ville fordybe sig i, og det sociale samvær er med til at give et godt kammeratskab.

Grupper

Gruppe 1

Edith Hermannsen
Holger Hermannsen
Ruth Lundeman
Inge Andrup

Birthe Petersen
Preben Petersen
Ny Andersen
Bent Andersen

Gruppe 2

Ove Mølgaard
Inger Hansen
Flemming Hansen

Bodil Buur
Else Rasmussen

Gruppe 3

Johan Lundvald Rasmussen
Bodil Astrup
Hanne Eriksen

Retha Nicolaisen
Else Andersen
Bent Andersen
Bodil Duedal

Udenfor Grupperne

Erna Roed

Løgum kloster kirke

Udflugt til: Løgum kloster kirke

Klik på årstal og se fotos og referat fra årets aktiviteter

 

Kontakt

Gildemester
Ny Andersen
Liljevej 3 – Ringe
ny@midtfyn.net
51198517

Mail tryk på dette link

Gildekansler
Bent Andersen
Liljvej 3 – ringe
nybent@midtfyn.net
21491938
Mail tryk på dette link

Gildeskatmester
Johan Lundvald Rasmussen
Bådvej 124 – Odense
lundvald8@gmail.com
29915015
Mail tryk på dette link