4. GILDE ledes af en GILDELEDELSE på 3 personer, alle henvendelser kan ske via telefon eller mail.

Gilde 4 har  55 aktive Gildebrødre, der afholdes ca. 10 arrangementer årligt, fordelt på:
Gildehaller (højtidelige arrangementer) og Gildemøder (mere uformelle arrangementer).

Gildebrødrene er fordelt på 7 grupper, der desuden mødes til månedlige gruppemøder i private hjem.
Gruppen er ikke større end at alle har god mulighed for at komme til orde. Til disse gruppemøder kan alle emner tages op til drøftelse og diskussion. Grupperne vælger selv. grupperne bliver  efter 2 år sammensat med nye deltagere. Dette medvirker til, at alle i 4. Sct. Georgs Gilde lærer hinanden bedre at kende.

.Program 2022:
27. oktober: Fellow Ship i Bolbro Kirke
16. november: Gildehal
23. november: Fredslys – Arrangement i Odense Domkirke
30. november: Julemøde

Program første halvår 2023:
8. januar: Nytårskur  – alle gilder i Odense
18. januar: Nytårsgildehal
15. februar: Gildemøde
27. februar: Gilderådsmøde – ledelse, gruppeledere og udvalgsformænd.
15. marts: Gildeting
19. april: Sct. Georgs Gildehal
23. april: Sct. Georgs Gilderne i Danmark fejre 90 års fødselsdag med landsdækkende arrangement.
5. maj: Gildeting
17. maj: Gildemøde
21. juni: Friluftgildehal – Udendørs gildehal med fællesspisning og bål
Sommerstop indtil opstart igen august.

Ingeborg Lauridsen
20 29 75 01
lauridsen@oncable.dk

GM: Lone Rossen
41 17 40 18
lo.rossen@gmail.com

GS  Else Mortensen
20 91 06 22
ejthrige@gmail.com

 

Gildekontakt – Medlemsblad.
Læs mere om 4. gilde og de mange aktiviteter i Odense Gilderne:
Klik og se Medlemsblad4

4. Gilde grupper

Billeder