Vil du være med i et “Netværk der holder”?

Der er også plads til dig!

Vi stræber efter at efterleve disse 10 punkter.
Vil du være med i vores fællesskab, så er du velkommen

Du kan være spejder, tidligere spejder, spejderforældre, eller have haft anden tilknytning til spejderbevægelserne, men du kan sagtens være med uden at have haft tilknytning til spejderbevægelsen. Kom og vær med i vores netværk og i det humanitære og sociale arbejde vi udfører til gavn for  børn, unge og mange andre – både nationalt og internationalt. Vi tror på, at du sammen med os vil få gode oplevelser.

 1. Enhver gildebror gør sit bedste for at nå frem til en livsanskuelse,
  en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse
 2. at erkende sine fejl og rette dem
 3. at nå til beherskelse af sit sind
 4. at have respekt for det, der har værdi for andre
 5. at være venlig og forstående overfor andre
 6. at gøre livet gladere og lysere for andre
 7. at tage medansvar i familie og samfund
 8. at værne naturen og vore nationale værdier
 9. at virke for international forståelse
 10. at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret

Hvordan bliver jeg medlem
af Sct. Georgs Gilderne?
Tag kontakt til gilderne her.

Samarbejdspartnere