Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 27/11/2019
19:00 - 21:00

Kategori


 

Invitation til Fredslys
gudstjeneste
onsdag den 27. november 2019 i
Odense Domkirke, Klosterbakken 2,
5000 Odense C. kl. 19:00.

Tema for Fredslyset er: ”Mod Til Fred”.

Fredslyset bæres ind af Stadsgildemester Karen Jensen.

Sognepræst Kirsten Søgaard Kjær byder velkommen og står for højtideligheden i Domkirken og ODA-koret (Odense Domkirkes Amatørkor) der medvirker ved højtideligheden, under ledelse af Grete Purreskov, ved højtideligheden.

Alle er velkomne

Ønsker du at få tændt dit eget lys ved Fredslysets flamme i Odense Domkirke, bedes du medbringe lygte/lys – en flamme bliver til et hav af lys.

Efter højtideligheden vil der i Sct. Knud salen blive serveret 1 glas rød- eller hvidvin,
1 øl/vand samt lidt tilbehør. ODA-koret følger med over i Sct. Knud salen.
Prisen for denne del af arrangementet er 25 kr. pr. person.

Da dette arrangement er åbent for gildebrødre og deres gæster, vil vi, af hensyn til indkøb, meget indtrængende bede om tilmelding senest onsdag den 20. november 2019 til Stadsgildekansler Annie Larsson, e-mail:annie@privat.dk
eller på tlf. 21 42 04 21

Med venlig hilsen
Odense Stadsgildeledelse.

___________________________________________________________________________________________________

 

Lidt om Fredslyset i Danmark:
Fredslyset hentes den 26. november 2019 i Roskilde, i Sankt Laurentii katolske kirke, hvor det brænder året rundt.

Kl. 18:00 tændes Fredslyset
– og der holdes en kort andagt. Efter andagten tændes faklerne og fakkeltoget går mod Roskilde Domkirke.

Kl. 19:00 føres Fredslyset ind i Roskilde Domkirke
Efter gudstjenesten dér kan man tænde sit lys ved Fredslysets flamme, som herefter spredes ud i hele landet.