Gildehal 12 september

Vi mødtes i en vandrehal til denne vort første møde efter en dejlig sommer. Denne aften skulle vi fejre Hannes Eriksen s 25 år jubilæum, med også mindes vores Gildebror Knud A Hunderup, der afgik ved døden d 31 august, efter længe tids sygdom.Vores gildemester holdt en kort mindetale for Knud der nåede at være gildebror i 40 år netop her i September måned. Et langt gildeliv med deltagelse og udøvelse i alle gildets aspekter, iøvrigt sammen med med sin afdøde hustru Anne Grethe. Æret være Knuds Minde.
Vor Jubilar Hanne Eriksen fik overrakt 25 års gildenålen. og hyldet på behørig vis. Altid trofast,tjenstvillig og en god nyheds rapporter, som nok skyldes Hannes udprægede sociale adfærd.

Gildemesterens indlæg handlede om begrebet ” Nydelse”. Lykke handler om nydelsen. At man skal yde før man kan nyde, er nok ikke længere gældende i vores alder. At kunne nyde ting kan være med til at forlænge livet og at værdsættte det man oplever her og nu. Som sædvanlig en virkelig god tale……….Du ka bare det der Anita. Preben fortalte i aftenens ” 5 minutter” om Dannebrog og flagets betydning for os danskere, symbolet på det at være Dansk. Som trofast fane herold, gennem en længe årrække, fik Preben overrakt et Diplom fra Danmarks samfundet.

Vi sluttede den dejlig aften med ost og rødvin.