Har du lejet Gildehuset, har du og dine gæster rådighed over 14 P-pladser. Du skal sikre, at alle bilerne er forsynet med en gyldig P-tilladelse, som skal være placeret synligt i forruden.

Har du og dine gæster behov for yderligere pladser, kan du tilkøbe ekstra pladser – kontakt udlejer.

Alt overskud fra indtægter på parkeringspladsen går til at støtte humanitært arbejde og støtte til børn og unge aktiviteter.

Vi beder gildebrødre med OnePark parkeringskort om fortrinsvis at parkere på de P-pladser, der er markeret med Gildelogo.