Vi støtter hinanden – og har et godt netværk

 

Første Gilde er Odenses ældste gilde

Det er oprettet i 1935, og består i øjeblikket af 12 gildebrødre, mænd og kvinder.
Vi lægger vægt på fællesskabet ved Gildehaller, gildemøder samt når vi alle mødes i vores private hjem i perioden september/juni.

Gildehal

Vi mødes i gildehal 1 til 2 gange årligt. På disse møder holder gildemesteren en tale, og en gildebror kan holde 5. minutters Sct. Georg – en kort tale om et emne som gildebroderen har på hjertet.

Gildemøde

De måneder hvor der ikke er gildehal, holder vi gildemøde. Det er med meget forskelligt indhold – faktisk er der ingen begrænsning for, hvad der kan ske. Her er også venner og bekendte, som ikke er gildebrødre, velkomne.

Kontakt

Gildemester:
Kis Rasthøj
Mail:rasthoj1939@gmail.com
.
Tlf: 26 89 97 33

Løgum kloster kirke

Udflugt til: Løgum kloster kirke