AKTIVITETER 2021.

     

 

Torsdag den 27. maj
kl. 13 – GILDEHAL

Onsdag den 30. juni
Sommerafslutning.
Nærmere info udsendes.

 

Første Gilde er Odenses ældste gilde

Det er oprettet i 1935, og består i øjeblikket af 21 gildebrødre, mænd og kvinder.
Vi lægger vægt på fællesskabet ved Gildehaller og gildemøder samt arbejdet i grupperne.

Gildehal

Vi mødes i gildehal 3 – 4 gange årligt. På disse møder holder gildemesteren en tale, og en gildebror kan holde 5. minutters Sct. Georg, (en kort tale om et emne som gildebroderen har på hjertet.) Til gildehal kan normalt kun gildebrødre deltage. Ved gildehallerne finder bl.a. nyoptagelser sted.

Gildemøde

De måneder hvor der ikke er gildehal, holder vi gildemøde. Det er aftener med meget forskelligt indhold. f. eks. foredrag, sangaften, virksomhedsbesøg, debataften, osv. – faktisk er der ingen begrænsning for, hvad der kan ske. Her er også venner og bekendte, som ikke er gildebrødre, velkomne.

Gruppemøder

Gildet er opdelt i grupper, svarende til spejdertidens patruljer. Grupperne bliver valgt af ledelsen, og består i 2-3 år. Hver gruppe består af 7-9 gildebrødre, som mødes en gang om måneden på skift i hinandens hjem. Grupperne bestemmer selv det emne, som de ønsker at arbejde med i løbet af året. Det er spændende at arbejde med emner som man normalt ikke ville fordybe sig i, og det sociale samvær er med til at give et godt kammeratskab.

Grupper

Gruppe 1

Edith Hermannsen
Holger Hermannsen
Ruth Lundeman
Inge Andrup

Birthe Petersen
Preben Petersen

Gruppe 2

Ove Mølgaard
Inger Hansen
Flemming Hansen

Bodil Buur
Else Rasmussen

Gruppe 3

Bodil Astrup
Hanne Eriksen

Retha Nicolaisen
Else Andersen
Bent Andersen
Bodil Duedal

Udenfor Grupperne

Erna Roed

Løgum kloster kirke

Udflugt til: Løgum kloster kirke

Klik på årstal og se fotos og referat fra årets aktiviteter

 

Kontakt

Gildemester
Bodil Buur:
Mail: bbuur@outlook.com
Tlf. 22 88 33 63

Gildekansler
Inger Hansen
Mail:
inger.hansen1@hotmail.com
Tlf. 40 86 30 28

Gildeskatmester
Ove Mølgaard:
Mail:  
o.moelgaard@webspeed.dk
Tlf. 22 61 80 87