Vi støtter hinanden – og har et godt netværk

Første Gilde er Odenses ældste gilde

Det er oprettet i 1935, og består i øjeblikket af 15 gildebrødre, mænd og kvinder.
Vi lægger vægt på fællesskabet ved Gildehaller og gildemøder samt arbejdet i grupperne.

Gildehal

Vi mødes i gildehal 3 – 4 gange årligt. På disse møder holder gildemesteren en tale, og en gildebror kan holde 5. minutters Sct. Georg – en kort tale om et emne som gildebroderen har på hjertet.

Gildemøde

De måneder hvor der ikke er gildehal, holder vi gildemøde. Det er med meget forskelligt indhold – faktisk er der ingen begrænsning for, hvad der kan ske. Her er også venner og bekendte, som ikke er gildebrødre, velkomne.

Gruppemøder

Vi mødes en gang om måneden på skift i hinandens hjem. Grupperne bestemmer selv det emne, som de ønsker at arbejde med i løbet af året. Det er spændende at arbejde med emner som man normalt ikke ville fordybe sig i, og det sociale samvær er med til at give et godt kammeratskab.

Løgum kloster kirke

Udflugt til: Løgum kloster kirke

Klik på årstal og se fotos og referat fra årets aktiviteter

 

Kontakt

Gildemester
Bodil Buur
Mail: Afventer
Tlf.. Afventer

Gildekansler:
Kis Rasthøj
Mail: Afventer

Tlf. 26 89 97 33

Gildeskatmester
Ove Mølgaard:
Mail:  
o.moelgaard@webspeed.dk
Tlf. 22 61 80 87