KOMMENDE AKTIVITETER

TekstDatoTid
Fellowship - stadsgildet24 okt.Tid og sted følger
Gildemøde m. leds.14 nov.kl 15
Julemøde m. leds.14 dec.kl 13
Nytårsgildehal9 jan.kl 19
Fejring af 1 gildets 85 års dag2 febrTid og sted følger
Gildeting12 martskl 18/19
Sct. Georgs aften23 aprilkl 19
Afslutningstur m leds.? majTid og sted følger

 
Mange af gildebrødrene i 1. Gilde deltager i Naturlaug Fyns arrangementer.

Se Naturlaug Fyns hjemmeside.

Følg os på facebook

Webmaster: Johan Lundvald Rasmussen

Mail:  lundvald8@gmail.com

Første Gilde er Odenses ældste gilde

Det er oprettet i 1935, og består i øjeblikket af 28 gildebrødre, mænd og kvinder.
Vi lægger vægt på fællesskabet ved Gildehaller og gildemøder samt arbejdet i grupperne.

Gildehal

Vi mødes i gildehal 3 – 4 gange årligt. På disse møder holder gildemesteren en tale, og en gildebror kan holde 5. minutters Sct. Georg, (en kort tale om et emne som gildebroderen har på hjertet.) Til gildehal kan normalt kun gildebrødre deltage. Ved gildehallerne finder bl.a. nyoptagelser sted.

Gildemøde

De måneder hvor der ikke er gildehal, holder vi gildemøde. Det er aftener med meget forskelligt indhold. f. eks. foredrag, sangaften, virksomhedsbesøg, debataften, osv. – faktisk er der ingen begrænsning for, hvad der kan ske. Her er også venner og bekendte, som ikke er gildebrødre, velkomne.

Gruppemøder

Gildet er opdelt i grupper, svarende til spejdertidens patruljer. Grupperne bliver valgt af ledelsen, og består i 2-3 år. Hver gruppe består af 7-9 gildebrødre, som mødes en gang om måneden på skift i hinandens hjem. Grupperne bestemmer selv det emne, som de ønsker at arbejde med i løbet af året. Det er spændende at arbejde med emner som man normalt ikke ville fordybe sig i, og det sociale samvær er med til at give et godt kammeratskab.

Grupper

Gruppe 1

Edith Hermannsen
Holger Hermannsen
Anita Bennedbæk
Ruth Lundeman
Inge Andrup

Birthe Petersen
Preben Petersen
Ny Andersen
Bent Andersen

Gruppe 2

Ove Mølgaard
Inger Hansen
Flemming Hansen
Kirsten Hjernø

Birger Leth- Larsen
Bodil Buur
Else Rasmussen
Inger Schouenborg

Gruppe 3

Johan Lundvald Rasmussen
Bodil Astrup
Hanne Eriksen

Retha Nicolaisen
Else Andersen
Bent Andersen
Bodil Duedal

Udenfor Grupperne

Susan Marcussen

Erna Roed

Løgum kloster kirke

Udflugt til: Løgum kloster kirke

Klik på årstal og se fotos og referat fra årets aktiviteter

 

Kontakt

Gildemester
Anita Bennedbæk
Gerthasminde 36
5000 Odense
tlf.: 2232 7582
E-mail: anita@bennedbaek.net

Gildekansler
Inger Hansen
Dragebakken 113
5250 Odense SV
tlf.: 40863028
E-mail: inger.hansen1@hotmail.com

Gildeskatmester
Hanne Eriksen
Kallerupvej 38
5230 Odense M
tlf.: 51512058
E-mail: hekallerupvej@hotmail.dk