Har du lejet Gildehuset, har du og dine gæster rådighed over 14 P-pladser. Du skal sikre, at alle bilerne er forsynet med en gyldig P-tilladelse, som skal være placeret synligt i forruden.

Har du og dine gæster behov for yderligere pladser, kan du tilkøbe ekstra pladser – kontakt udlejer.

Alt overskud fra indtægter på parkeringspladsen går til at støtte humanitært arbejde og støtte til børn og unge aktiviteter.

Vi beder gildebrødre  om fortrinsvis at parkere på de P-pladser, der er markeret med Gildelogo.