LOGO Sct. G. G. 120814.docx

Spejderideen for voksne

 I Sct. Georgs Gildet deler vi vores personlige overskud med hinanden, og vi arbejder overordnet ud fra det, der også står i vores logo

 

Sct. Georgs Gildernes medlemmer er
En gildebror er en kvinde eller mand, som sympatiserer med de idealer og værdier, der findes og arbejdes med i gildebevægelsen. Du kan være spejder, tidligere spejder, spejderforældre, eller have haft anden tilknytning til spejderbevægelserne.

Du kan være  medlem af Sct. Georgs.Georgs Gilderne, mens du stadig er aktivt medlem af et spejderkorps.
Ligeledes kræver medlemsskab af Sct. Georgs Gilderne ikke at du har været medlem af et spejderkorps.

Sct. Georgs Gilderne er er en medlemsbaseret organisation, der er  åben for personer, der sympatiserer med bevægelsens formål og værdier..
I de lokale Sct. Georgs Gilder er der stor frihed til selv at skabe rammerne for det daglige gildearbejde, men vi har alle et fælles mål for gildebrødernes positive proces mod:
Personlig udvikling – netværk – udfordringer – rummelighed – ansvar.

I Sct. Georgs Gilderne har vi noget helt specielt, idet vi i små grupper på 6 til 8 medlemmer mødes i private hjem til gruppemøder. Gruppen er ikke større end at alle har god mulighed for at komme til orde.Til disse gruppemøder kan alle emner tages op til drøftelse og diskussion. Grupperne vælger selv. I mange Sct. Georgs Gilder bliver grupperne efter 2 år sammensat med nye deltagere. Dette medvirker til, at alle lærer hinanden bedre at kende.

Sct. Georgs Gilderne arbejder også med projekter med henblik på at kunne yde økonomisk hjælp til børn og unge lokalt – herunder spejdergrupperne.
Nationalt og internationalt.arbejdes ligeledes med projekter for at kunne støtte økonomisk og humanitært. På landsplan doneres hvert år flere millioner kroner. – læs mere under aktiviteter.