Vil du være med i et “Netværk der holder”?

Der er også plads til dig!

Vi stræber efter at efterleve disse 10 punkter.
Vil du være med i vores fællesskab, så er du velkommen

Du kan være spejder, tidligere spejder, spejderforældre, eller have haft anden tilknytning til spejderbevægelserne, men du kan sagtens være med uden at have haft tilknytning til spejderbevægelsen. Kom og vær med i vores netværk og i det humanitære og sociale arbejde vi udfører til gavn for  børn, unge og mange andre – både nationalt og internationalt. Vi tror på, at du sammen med os vil få gode oplevelser.

Grundlaget for arbejdet:

Gildelov
Enhver gildebror gør sit bedste for at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse,

  • At arbejde med sig selv for at lære evnen til at kunne tilsidesætte egne behov og møde andre mennesker fordomsfrit med oprigtig interesse.
  • At være lyttende og interesseret med en anerkendende tilgang til andre.
  • At gøre livet gladere og lysere for andre,
  • At tage medansvar i familie og samfund,
  • At arbejde for social, økonomisk, miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed – i nationalt og internationalt samarbejde.
  • at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.

Gildeløfte
Jeg lover oprigtigt :at arbejde med mig selv for Gildelovens målsætninger og det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt.

Hvordan bliver jeg medlem
af Sct. Georgs Gilderne?
Tag kontakt til gilderne her.

Samarbejdspartnere