SCT. KNUDS GILDE

2. Sct. Georgs Gilde
Siden 1946

Er du en mand?

Så kom og vær med i vores netværk og i det humanitære og sociale arbejde vi udfører for børn, unge og andre. Vi er et rent mandegilde.

Vi er et aktivt fællesskab for voksne, der fortsat ønsker at leve efter spejderidéalerne. Som medlemmer optages ikke blot tidligere spejdere men også andre, som støtter op om spejderidéen for voksne. Vi vil meget gerne have dig med til at gøre en forskel for andre.

Vi sigter mod gildebrødrenes personlig udvikling blandt andet ved at støtte og udfordre hinanden og leve et fornuftigt liv med respekt for hinandens tanker og holdninger. Dette sker bl.a. i forbindelse med månedlige gildemøder og etablerede interessegrupper og ved opbygning af sociale netværk.

Vi støtter humanitært hjælpearbejde og spejderbevægelsen bl.a. ved hjælp af forskellige pengerejsningsaktiviteter. Dette kan ske i forbindelse med caféaftener eller fortælleraftener med interessante foredragsholdere, juletræssalg, koncerter og andre aktiviteter, hvor overskuddet går ubeskåret til hjælpearbejdet.

Vil du vide mere om os, meldes ind, donere midler eller på anden måde støtte, er du meget velkommen til at kontakte os på:
2.sctgeorgodense@gmail.com
eller tlf. 3060 9088

Ledelse

Gildeskatmester

Jack Andersen

@ 2gildeodense@gmail.com

Gildemester
Erik Johnsen tlf. 30 60 90 88

@ 2gildeodense@gmail.com

Gildekansler

Martin Grau Eskildsen

@ 2gildeodense@gmail.com

Henvendelser  til 2 gilde:
Brug mail 2gildeodense@gmail.com

Udvalg

Spejderkontakt
Jørgen Lykke
Nye gildebrødre-PR
Jørgen Lykke
Erik Johnsen
Gildehus Repr.
Erik Johnsen

Følgende har været gildemestre i 2. Gilde:
1946 -47: C.J. Høltzer 1972 -74: Jørgen Brøndsted
194 7 – 48: Jens  Troeisen 1974 – 77: Jens Troetsen
1948 -50: P. Graugaard 1977 -80: Carl Chr. Berg
1950 -52: Jens Troeisen 1980 -83: Finn Børsting Larsen
1952 -55: E. Thrane 1983 -85: Poul Bent Hansen
1955 -57: Poul Thoresson 1985 -87: Bent Nikolaisen
1957 -59: Tage Storres 1987 – 90: Lennart Larson
1959 -63: C.J. Høltzer 1990 -92: Verner Thomsen
1963 – 66: Jens Chr. Jensen 1992 -93: Tony Christiansen
1966 -68: Mogens Martin 1993 -95: Arne Berg
1968 -69: Georg Lutken Petersen 1995 -97: Ole Ørsager
1969 -72: Erik Hermann 1997 -Ol: Jørgen Brøndsted
2001- 2002 Verner Thomsen
2004 -2006 Jørgen Brønsted
2006 – 2009 Erik Jensen
2009-2013 Jørgen Løkke
2013 -2016 Finn Børsting
2016- 2022 Erik Jensen

Program for 2 Sct. Georgs gilde 2024

26. maj – Bagagerumsmarked

15. juni – Bolbrodag på Provstegårdsskolen

6. oktober – Spejderløb

Medio oktober – Vaccination mod Influenza

24. november – Salg af juletræer starter

26. november – kl. 16.00 tændes Juletræet

Kommende arrangementer i 2. Gilde

Vi støtter OUH´s arbejde med Unge der har ondt i psyken.

2.Gildes støtteforening

Kontakt 2.sctgeorgodense@gmail.com

Støtteforeningen Sct. Georg

CVR Nr. 73 20 4 28

Bank: Nordea

reg.: 2370

konto nr.: 0123 203 410
 

2.Gildes fond

Kontakt 2.sctgeorgodense@gmail.com
2 Gildes Fond
CVR. Nr. 36 16 33 13