2024

Januar nr. 1 BogformatA4 format

Februar nr. 2  BogformatA4 format

Marts nr. 3 BogformatA4 format

April nr. 4 BogformatA4 format

Maj nr. 5 BogformatA4 format

Juni nr. 6 BogformatA4 format

2023

Januar nr. 1 BogformatA4 format

Februar nr. 2 Bogformat –  A4 format

Marts nr. 3 BogformatA4 format

April nr. 4 BogformatA4 format

Maj nr. 5 Bogformat A4 format

Juni nr. 6 BogformatA4 format

August/Sept. nr. 7/8 BogformatA4 format

Oktober 9 BogformatA4 format

November 10 BogformatA4 format

December 11 BogformatA4 format

2022

Januar nr. 1 BogformatA4 format

Februar nr. 2 BogformatA4 format

Marts nr. 3 BogformatA4 format

April nr. 4 Bogformat –  A4 format

Maj nr. 5 BogformatA4 format

Juni nr. 6 BogformatA4 format

Aug.-sept. 7/8 BogformatA4 format

Oktober 9 Bogformat A4 format

November 10 BogformatA4 format

December 11 BogformatA4 format

2021

Januar nr. 1 Bogformat – A4 format

Februar nr. 2 BogformatA4 format

Marts nr. 3 BogformatA4 format

April nr. 4 BogformatA4 format

Maj nr. 5 BogformatA4 format

Juni nr. 6 BogformatA4 format

Aug.-sept. nr. 7/8 BogformatA4 format

Okt. nr. 9 BogformatA4 format

Nov. nr. 10 BogformatA4 format

Dec. nr. 11 BogformatA4 format

2020

Januar nr. 1 bogformatA4 format

Februar nr. 2  bogformat A4 format

Marts nr. 3 bogformatA4 format

April nr. 4 bogformatA4 format

Maj nr. 5 bogformatA4 format

Juni nr. 6 bogformatA4 format

Aug.-sept. nr. 7/8 bogformatA4 format

Okt. nr. 9 bogformatA4 format

Nov. nr. 10 bogformatA4 format

Dec. nr. 11 bogformatA4 format

2019

Januar nr. 1 bogformatA4 format

Februar nr. 2 bogformatA4 format

Marts nr. 3 bogformatA4 format

April nr. 4 bogformatA4 format

Maj nr. 5 bogformatA4 format

Juni nr. 6 bogformatA4 format

 

Aug.Sept.nr. 7 bogformatA4 format

Oktober nr. 8 bogformatA4 format

November nr. 9 bogformatA4 format

December nr. 10 bogformatA4 format

2018

Januar nr. 1 bogformat / A4 format

Februar nr. 2 bogformat / A4 format

Marts nr. 3 bogformat / A4 format

April nr. 4 bogformat / A4 format

Maj nr. 5 bogformat / A4 format

Juni nr. 6 bogformat / A4 format

 

Aug./Sept. nr. 7/8 bogformat / A4 format

Oktober nr. 9 bogformat / A4 format

November nr. 10 bogformat / A4 format

December nr. 11 bogformat / A4 format

2017

Januar nr. 1 bogformat / A4 format

Februar nr. 2  bogformat  / A4 format

Marts nr. 3 bogformat / A4 format

 

April nr. 4  bogformat / A4 format

Maj nr. 5 bogformatA4 format

Juni nr. 6 bogformat / A4 format

 

Aug./Sept. nr. 7/8 bogformat / A4 format

Oktober nr. 9 bogformat  / A4 format

November nr. 10 bogformat / A4 format

December nr. 11 bogformat / A4 format

Januar nr. 1 bogformat / A4 format  

Februar nr. 2  bogformat  / A4 format

Marts nr. 3 bogformat / A4 format

 

April nr. 4  bogformat / A4 format

Maj nr. 5 bogformatA4 format 

Juni nr. 6 bogformat / A4 format

 

Oktober nr. 9 bogformat  / A4 format

November nr. 10 bogformat / A4 format

December nr. 11 bogformat / A4 format