Ingeborg Lauridsen
20 29 75 01
Ingeborg Lauridsen

GM Jette Born
2562 0107
jetteborn@gmail.com

GS  Else Mortensen
45 20 91 22
mailto:bb@mortensen.dk

 

 

 

 

4. GILDE ledes af en GILDELEDELSE på 3 personer, alle henvendelser kan ske via ovennævnte telefon eller mailadresser.

Gilde 4 har ca 60 Gildebrødre, der afholdes ca 10 arrangementer årligt, fordelt på:
Gildehaller (højtidelige arrangementer) og Gildemøder (mere uformelle arrangementer).

Gildebrødrene er fordelt på 8 grupper der på månedlige gruppemøder i private hjem,”løst & fast” drøfter aktuelle samfundsforhold. og deltager i offentlige arrangementer efter egne ønsker.

Program

Mesters opråb

Program

Marts 2021

Program

Januar 2021