4. GILDE ledes af en GILDELEDELSE på 3 personer, alle henvendelser kan ske via ovennævnte telefon eller mailadresser.

Gilde 4 har ca 60 Gildebrødre, der afholdes ca 10 arrangementer årligt, fordelt på:
Gildehaller (højtidelige arrangementer) og Gildemøder (mere uformelle arrangementer).

Gildebrødrene er fordelt på 8 grupper der på månedlige gruppemøder i private hjem,”løst & fast” drøfter aktuelle samfundsforhold. og deltager i offentlige arrangementer efter egne ønsker.

Ingeborg Lauridsen
20 29 75 01
Ingeborg Lauridsen

GM: Lone Rossen

41 17 40 18
lo.rossen@gmail.com

GS  Else Mortensen
20 91 06 22
ejthrige@gmail.com

Årsprogram 2012-22

2021

Onsdag, den 18.08.21: gildemøde
Lørdag, den 04.09.21: I-dag
Onsdag, den 15.09.21: gildehal/extraord. gildeting
Onsdag, den 06.10.21: gildemøde
Torsdag, den 28.10.21: Fellowship, Bolbro Kirke
Onsdag, den 17.11.21: gildehal
Lørdag, den 20.11.21: jubilæumsfest
Onsdag, den 24.11.21: Fredslys Domkirken
Onsdag, den 08.12.21: Julemøde

2022

Søndag, den 09.01.22: Nytårskur
Onsdag, den 19.01.22: gildehal
Onsdag, den 02.02.22: gilderådsmøde
Onsdag, den 16.02.22: gildemøde
Onsdag, den 16.03.22: gildeting
Onsdag, den 20.04.22: gildehal
Onsdag, den 18.05.22: gildemøde
Onsdag, den 15.06.22: gildehal Referater og vedtagelser