4. GILDE ledes af en GILDELEDELSE på 3 personer, alle henvendelser kan ske via telefon eller mail.

4. Gilde har pt. 54 aktive Gildebrødre. Der afholdes ca. 10 arrangementer årligt, fordelt på: Gildehaller (højtidelige arrangementer) og Gildemøder (mere uformelle arrangementer).

Gildebrødrene er fordelt på 7 grupper, der  mødes i private hjem til månedlige gruppemøder.
Gruppen er ikke større end at alle har god mulighed for at komme til orde. Til disse gruppemøder kan alle emner tages op til drøftelse og diskussion. Grupperne vælger selv.
Grupperne fungerer i 2 år, hvorefter der danner nye grupper. Dette medvirker til, at alle i 4. Sct. Georgs Gilde lærer hinanden bedre at kende.

Interessegrupper:

 I 4. Gilde er der for øjeblikket 3 interessegrupper:

– Billard – Læsegruppe – Gymnastik gruppe

Alle 3 grupper fortsætter i det kommende gildeår.

Desuden vil yderligere 7 interessegrupper blive etableret:

– Spændende bagning.  Initiativtager Astrid

– Eksotisk madlavning  – Dorrit

– Nørklerier  – Lise P

– Læsegruppe II  – Kirsten M

– Senior-bio  – Lizi

– Foredragsoplevelser  – Kirsten H

– Opera i Cafe-bio  – Ulla

Har du lyst til at deltage i en af aktiviteterne kontaktes initiativtageren for gruppen.

Program for efterår 2023:

August:
05.08 Frokost Europakonference Ranum 2., 3. og 4. gilde

16.08 kl. 19.00 Gildemøde – Virksomhedsbesøg Gildeledelse

28.08 kl. 19.00 Stadsgilderådsmøde optakt til Landsgildetinget

September:
10.09 Fjordens dag
20.09 kl. 19.00 Gildehal

Oktober:
01.10 Sct, Georgs løb
25.10 kl. 19.00 Gildemøde
26.10 Fellowship Bolbro Kirke Stadsgildet

November:
01.11 kl. 19.00 Gilderådsmøde
15.11 kl. 19.00 Gildehal
21.11 kl. 19.00 Stadsgilderådsmøde
29.11 kl. 19.00 Fredslysgudstjeneste Odense Domkirke

December:
06.12 Julemøde

Program forår 2024
Januar:
06.01 kl. 16.00.-24.00 Nytårskur 4. gilde står for der praktiske til Nytårskuren , så vi mødes aftenen før.
07,01 Nytårskur 10.00 – 12.00 – Stadsgildet
17.01 kl. 19.00 Nytårsgildehal

Februar
21.02 kl. 19.00 Gildemøde
28.02 kl.19.00 Stadsgilderådsmøde

Marts
06.03 kl. 19.00 Gilderådsmøde
20.03 Kl. 19.00 Gildeting

April
17.04 kl. 19.00 Sct. Georgs Gildehal

Maj
04.05 Mindearrangement Ansgar anlæg 4. maj Komiteen
15.05 kl. 19.00 Gildemøde
16.05 kl. 19.00 Stadsgildeting 1. gilde

Juni
15.06 Valdemarsdag
19.06 kl. 19.00 Friluftsgildehal

GK: Connie Jensen

Billede af nyvalgt kansler
kommer snart.
22 62 04 23
4.gilde.odense@gmail.com

GM: Lone Rossen
41 17 40 18
lo.rossen@gmail.com

GS  Else Mortensen
20 91 06 22
ejthrige@gmail.com

 

Gildekontakt – Medlemsblad.
Læs mere om 4. gilde og de mange aktiviteter i Odense Gilderne:
Klik og se Medlemsblad4

4. Gilde grupper

Billeder