4. GILDE ledes af en GILDELEDELSE på 3 personer, alle henvendelser kan ske via telefon eller mail.

4. Gilde har pt. 54 aktive Gildebrødre. Der afholdes ca. 10 arrangementer årligt, fordelt på: Gildehaller (højtidelige arrangementer) og Gildemøder (mere uformelle arrangementer).

Gildebrødrene er fordelt på 7 grupper, der  mødes i private hjem til månedlige gruppemøder.
Gruppen er ikke større end at alle har god mulighed for at komme til orde. Til disse gruppemøder kan alle emner tages op til drøftelse og diskussion. Grupperne vælger selv.
Grupperne fungerer i 2 år, hvorefter der danner nye grupper. Dette medvirker til, at alle i 4. Sct. Georgs Gilde lærer hinanden bedre at kende.

Program første halvår 2023:
8. januar: Nytårskur  – alle gilder i Odense
18. januar: Nytårsgildehal
15. februar: Gildemøde
27. februar: Gilderådsmøde – ledelse, gruppeledere og udvalgsformænd.
15. marts: Gildeting i 4. gilde
19. april: Sct. Georgs Gildehal
23. april: Sct. Georgs Gilderne i Danmark fejre 90 års fødselsdag
17. maj: Gildemøde
24.. maj: Stadsgildeting
21. juni: Friluftgildehal – Udendørs gildehal med fællesspisning og bål
Gildet holder ferie i juli – opstart ultimo august.

Ingeborg Lauridsen
20 29 75 01
4.gilde.odense@gmail.com

GM: Lone Rossen
41 17 40 18
lo.rossen@gmail.com

GS  Else Mortensen
20 91 06 22
ejthrige@gmail.com

 

Gildekontakt – Medlemsblad.
Læs mere om 4. gilde og de mange aktiviteter i Odense Gilderne:
Klik og se Medlemsblad4

4. Gilde grupper

Billeder