Gildehal 11 april

    Sct. Georgs Gildehal 11 april

Denne aften kunne vi fejre Bodil Astrup s s 40 års gildejubilæum og bekræfte vort gildeløfte. Det var også denne aften en dejlig oplevelse at lytte til vor gildemester Anita Bennedbæks indlæg der selv sagt var om  Sct. Georg.  Myte eller legende, der med sit forbillede skal give og mod til at viderefører 1 gilde, på trods af de store udfordringer fremtiden ser ud til mødes os med. Jeg tror ikke der var ret mange af os der var klar over, at der er en fynsk fortælling om ridderen Sct. Jørgen fra Nyborg der dog til Svendborg for der, hvor nu ruinen af Sct. Jørgens gård nu ligger, at slå dragen ihjel. Vor jubilar Bodil Astrup (foto) blev optager på Grand Hotel i 1979 med deltagelse af brødre fra alle gilder i Odense.

                

Vi kunne også denne aften lytte til nogle velvalgte musikstykker bl.a af Rasmus Lyberth som jeg aldrig før havde hørt flot… flot. Årets Sct. Georgs budskab kom fra Island og blev læst af Ny ( foto) ”,En gang spejder altid spejder” og om fællesskabet i vort gilde. Gildehallen sluttede med broderkæden, hvor vi alle bekræftede vort gildeløfte. Aftenens eftergildehal – med ostebord og taler for jubilar – var arr.  af 2 gruppe. En dejlig aften sluttede med ”Nu er jord og himmel stille”.