85 års fødselsdag

1 Gildets 85 års fødselsdag blev af holdt på Fangel kro, Vi holdt et kort Gildemøde med Stadsgildemester Karen Jensen i højsædet. Karen berettede om 1 gildets historie , om oprettelsen den 2 febr. 1935 – odense ældste ,Allerrede i 1943  var der 122 medlemmer hvorfor et nyt gilde måtte oprettes . Om indvielsen af Sct. Georgs børnehjemmet i 1944, hvor midlerne hertil var fremkommet ved et lotteri, hvor præmien var et nybygget en familiehus – SÅDAN – de ku`dengang.

.

En dejlig 3 retters meny og kaffe, blev herefter serveret . Under kaffe var der underholdning af en revy kunster  der kunne en del festlige anekdoter fra sit liv som musiker og sanger. Vi slutte med et på gensyn til vort Gildeting.

JLR