Gildeting 14 marts

Traditionen tro begyndte vi vort gildeting med en gang suppe. Gildeting efter vore vedtægter og vi kunne med glæde genvælge vores ledelse GM Anita Binnedbæk, Kansler Inger Hansen og SM Hanne Eriksen. Ledelsens beretning  samt regnskab og budget blev  herefter gennemgået og vedtaget efterfulgt af beretninger fra vore udvalg og grupper.

Det er altid interessant at høre, hvad de respektive grupper har bedrevet i det forløbne gildeår..Hvad der er blevet diskuteret. hvor man har været på besøg, museer, seværdigher og om nogen har været et særlig spændende sted man ikke kendte. Under eventuelt blev gildets fremtid taget op til behandling/ diskussion, hvad kan vi lave om på idet ledelses posterne i gildet er svære at få besat. Gennemsnitsalderen er nu 80 år, dette til trods er næsten alle meget aktive og med en  høj møde procent til alle gildets aktiviteter. Vi skal finde løsninger….. var alle enige om, så 1 gilde forsat kan bestå.