LOGO Sct. G. G. 120814.docx

Spejderideen for voksne

 I Sct. Georgs Gildet deler vi vores personlige overskud med hinanden, og vi arbejder overordnet ud fra det, der også står i vores logo

 

Sct. Georgs Gildernes medlemmer er
En gildebror er en kvinde eller mand, som sympatiserer med de idealer og værdier, der findes og arbejdes med i gildebevægelsen. Du kan være spejder, tidligere spejder, spejderforældre, eller have haft anden tilknytning til spejderbevægelserne.

Du kan være  medlem af Sct. Georgs.Georgs Gilderne, mens du stadig er aktivt medlem af et spejderkorps.
Ligeledes kræver medlemsskab af Sct. Georgs Gilderne ikke at du har været medlem af et spejderkorps.

Sct. Georgs Gilderne er er en medlemsbaseret organisation, der er  åben for personer, der sympatiserer med bevægelsens formål og værdier..
I de lokale Sct. Georgs Gilder er der stor frihed til selv at skabe rammerne for det daglige gildearbejde, men vi har alle et fælles mål for gildebrødernes positive proces mod:
Personlig udvikling – netværk – udfordringer – rummelighed – ansvar.

I Sct. Georgs Gilderne har vi noget helt specielt, idet vi i små grupper på 6 til 8 medlemmer mødes i private hjem til gruppemøder. Gruppen er ikke større end at alle har god mulighed for at komme til orde.Til disse gruppemøder kan alle emner tages op til drøftelse og diskussion. Grupperne vælger selv. I mange Sct. Georgs Gilder bliver grupperne efter 2 år sammensat med nye deltagere. Dette medvirker til, at alle lærer hinanden bedre at kende.

Sct. Georgs Gilderne arbejder også med projekter med henblik på at kunne yde økonomisk hjælp til børn og unge lokalt – herunder spejdergrupperne.
Nationalt og internationalt.arbejdes ligeledes med projekter for at kunne støtte økonomisk og humanitært. På landsplan doneres hvert år flere millioner kroner. – læs mere under aktiviteter.

Grundlaget for arbejdet:

Gildelov
Enhver gildebror gør sit bedste for at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse,

 • At arbejde med sig selv for at lære evnen til at kunne tilsidesætte egne behov og møde andre mennesker fordomsfrit med oprigtig interesse.
 • At være lyttende og interesseret med en anerkendende tilgang til andre.
 • At gøre livet gladere og lysere for andre,
 • At tage medansvar i familie og samfund,
 • At arbejde for social, økonomisk, miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed – i nationalt og internationalt samarbejde.
 • at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.

Gildeløfte
Jeg lover oprigtigt :at arbejde med mig selv med Gildelovens målsætninger og for det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt.

Hent PR folder om Spejderideen for voksne

Dåseringe indsamling

Projekt Dåseringe samler dåseringe ind fra Danmark, Norge og Sverige gennem forskellige organisationer og især gennem et stort antal frivillige indsamlere.

Alle pengene går herefter ubeskåret til projektet ”Prostheses Foundation” hospitalet i Thailand.
”Prostheses Foundation” laver primært kunstige ben til fattige i Thailand, men også Laos, Cambodia, Myanmar, Malaysia og senest Senegal er med i projektet under Foundation.
Projekt Dåseringe i Danmark har doneret flere hundrede tusinde kroner til Hospitalet i Thailand.
Du kan på hjemmesiden www.Daaseringe.dk  finde steder, hvor dåseringe kan afleveres.

Opera

2011 Verona, 2012 Dresden, 2013 Berlin, 2014 Wien, 2015  Prag
2016 Leipzig[, 2017 Budapest og i 2018 Poznan gik turen til Poznan med god musik, kulinariske, historiske og natur oplevelser.
Vi var 39 musikelskere som tidlig morgen torsdag d. 4. okt. kørte mod Poznan i Polen. Turen var som de syv foregående ture arrangeret af Ulla Lund og Bent Andersen i samarbejde med Gislev.
Per Holst var vi heldige at have med igen til at indvi os i musikken, og for tredje gang havde vi Anne Sofie Petersen med som guide og bag rettet havde vi denne gang Gustav. Så vi var klar til gode oplevelser.
Læs mere i vores medlemsblad gildekontakt oktober 2018

Fredslyset

Fredslyset er et lys og symbol for fællesskab, forståelse, fred og venskab.
Flammen blev oprindeligt tændt ved den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem.
Her i Danmark opbevares flammen hele året i Sankt Laurentii Kirke i Roskilde.

Fredslyset tændes i Odense Domkirke i november måned
Alle er velkommen
Du vil få mulighed for at få tændt dit helt eget fredslys, hvis du selv medbringer et lys.

·         FREDSLYSET

 • et lys for fællesskab
 • et lys for forståelse og tolerance
 • et lys for fred og venskab
 • et lys for nødlidende og ensomme
 • et lys for aktivt hjælpende
 • en gave som skal lyse op i adventstiden
 • en gave til dig, så du kan tænde et lys
 • til glæde for andre

Naturlaug

Netværk Sct. Georgs Gilderne i Danmark er andet end gildehaller og gruppemøder.
Der arbejdes også med Netværk på tværs af gilderne.
Et af de netværk, der arbejdes meget med, er  “Naturlaug“, og der findes flere grupper i Danmark.
Naturlauget arrangerer vandreture og busture, alle med kulturelt islæt, ja, kun fantasien sætter grænser.